Universität Bonn

Katholisch-Theologische Fakultät

Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2023/24

Link zu BASIS

Modul: M1, Bas Bibl, LG1, M Bas Bibl

Dozentin: Dr. Kirsten Schäfers

Link zu BASIS

Modul: M7, M Aufb. 1 bibl., 2 hist., 2 syst., 2 prakt.

Dozent: Prof. Dr. Ulrich Berges

Link zu BASIS

Modul: M8

Dozent: Prof. Dr. Ulrich Berges

Link zu BASIS

Modul: M6, Auf Bibl A/B, LA1, M Aufb. 1 bibl., 2 hist., 2 syst., 2 prakt.

Dozent: Prof. Dr. Ulrich Berges

Link zu BASIS

Modul: M 15/23, Auf Bibl. A/B, LWP 1

Dozent: Prof. Dr. Ulrich Berges

Link zu BASIS

Modul: M15/M23, Auf Bibl A/B

Dozent: PD Dr. Bernd Biberger

Link zu BASIS

Modul: LM2

Dozent: Prof. Dr. Ulrich Berges

Link zu BASIS

Dozent: Prof. Dr. em. Heinz-Josef Fabry

Link zu BASIS

Modul: M 15 / M 23, Plus Bibl, Lektüre = LWP 1

Dozentin: Dr. Kirsten Schäfers

Link zu BASIS

Dozent: Prof. Dr. Ulrich Berges

Sprachkurs: Hebräisch I für Mag. Theol.

Link zu BASIS

Modul: Hebräisch 1

Dozent: Dr. Francesco Zanella

Sprachkurs: Hebräisch 1 für Lehramt/Bachelor

Link zu BASIS

Modul: Hebr 1

Dozent: Dr. Francesco Zanella

Tutorium zum Sprachkurs: Hebräisch für Mag. Theol.

Link zu BASIS

Dozent: Luis Lütkehellweg

Tutorium zum Sprachkurs: Hebräisch für Lehramt/Bachelor

Link zu BASIS

Dozent: Luis Lütkehellweg

Ivrit für Anfänger*innen

Link zu BASIS

Dozentin: Ofra Keck

Ivrit für Fortgeschrittene

Link zu BASIS

Dozentin: Ofra Keck

Wird geladen